ReŁnie van de Vrolijke Tippelaars gehouden op 14 april 1993

 

Ik had van iemand gehoord dat er een reŁnie is geweest van de vrolijke tippelaars wie heeft hier nog documentatiemateriaal van  ik zou van deze ReŁnie meer willen weten. U kunt mij mailen naar onderstaande mailadressen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

postmaster@devrolijketippelaars.nl